Voorwaarden

 • Solexrijders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.(AM)
 
 • Beschikt men niet niet over één van beide documenten, dan is het mogelijk om met (een) elektrische fiets(en) mee te rijden. Huurprijs  E-bike €12.50 (3 uur)
 • SolexVerhuurRooi verhuurt uitsluitend nostalgische Solex-oldtimers uit de zestiger jaren. Wij verwachten dat onze gasten zich daarvan bewust zijn tijdens de tocht.
 • Vooraf geven instructies en rijden we een stukje mee, zodat de gasten veilig op pad kunnen.
 • De Solexen van SolexVerhuurRooi zijn WA verzekerd. Bij ongevallen en schades door schuld geldt voor de huurders een eigen risico van 175 euro.
 • Gasten kunnen – bij tijdige boekingen –  een extra verzekering Opzittenden nemen. (zie pagina Prijzen)
 
 • Gasten onder 21 jaar mogen alleen rijden in groepen, waarin ook oudere solexrijders zitten.
 
 • Van SolexVerhuurRooi mag verwacht worden dat de Solex in goede staat afgeleverd wordt. De werking van de Solexen is eenvoudig.
 
 • Solexrijden geschiedt op eigen risico. Onze gasten ondertekenen vooraf de huurvoorwaarden.
 
 • Onze gasten rijden zonder begeleiding. Wij vertrouwen er op dat zij fatsoenlijk met de gehuurde Solexen omgaan en de verkeersregels in acht nemen.
 
 • Buitensporige schades, ontstaan door wild gedrag, worden in rekening gebracht.
 • Mochten we onacceptabel gedrag waarnemen, dan zullen we begeleiding inzetten.
 
 • Let op: Op kleding en schoeisel kunnen benzine of andersoortige vlekken komen. Houd hier rekening mee. 
 
 • Bij calamiteiten kan SolexVerhuurRooi de tocht  zonder wederzijdse kosten annuleren.
 Klik hier voor de volledige huurvoorwaarden