Voorwaarden

 • Solexrijders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.(AM)

 • Beschikt men niet niet over één van beide documenten, dan is het mogelijk om met (een) elektrische fiets(en) mee te rijden. Huurprijs  E-bike €12.50 (3 uur)

 

 • SolexVerhuurRooi verhuurt uitsluitend nostalgische Solex-oldtimers uit de zestiger jaren. Wij verwachten dat onze gasten zich daarvan bewust zijn tijdens de tocht.

 

 • Vooraf geven instructies en rijden we een stukje mee, zodat de gasten veilig op pad kunnen.

 

 • De Solexen van SolexVerhuurRooi zijn WA verzekerd.

 

 • Gasten kunnen een extra verzekering Opzittenden nemen. (zie pagina Prijzen)

 • Gasten onder 20 jaar mogen alleen rijden in groepen, waarin  ook oudere solexrijders zitten.

 • Van SolexVerhuurRooi mag verwacht worden dat de Solex in goede staat afgeleverd wordt. De werking van de Solexen is eenvoudig.

 • Solexrijden geschiedt op eigen risico. Onze gasten ondertekenen vooraf de huurvoorwaarden.

 • Onze gasten rijden zonder begeleiding.Wij vertrouwen er op dat zij fatsoenlijk met de gehuurde Solexen omgaan en de verkeersregels in acht nemen.

 • Buitensporige schades, ontstaan door wild gedrag, worden in rekening gebracht.

 

 • Mochten we onacceptabel gedrag waarnemen, dan zullen we begeleiding in    zetten.

 • Let op: Op kleding en schoeisel kunnen benzine of andersoortige vlekken komen. Houd hier rekening mee. 

 • Bij calamiteiten kan SolexVerhuurRooi de tocht in overleg zonder wederzijdse kosten annuleren.
 Klik hier voor de volledige huurvoorwaarden